Organisatie


E-mail: brasschaatopen@gmail.com

Tornooicomité

Guy Baete (tornooidirecteur)
Bernadette Tercken
Ilja Kalle
Jan Demarre

Wedstrijdleiding

IA Andre van Der Graaf (hoofdarbiter)       
e-mail: vavandergraaf@gmail.com

Osinga Angelique

Website

Stefan Beukema